Nämnder & Styrelser

Kommunstyrelsen

Reijo Tarkka 1:e vice ordförande.

Annica Lindholm Ersättare.

Teknisk nämnden

Bengt Hultin Ledamot

Bygg och miljönämnden

Bengt Hultin Ledamot

Socialnämnden

Christer Hansson: 1:e vice ordförande.

Elisabeth Erngren: Ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden

Inga-Lena Strömberg: 1:e vice ordförande.

Elisabeth Erngren: Ledamot

Kultur och fritidsnämnden

Annica Lindholm: 1:e vice ordförande.

Lorin Ismael: Ersättare.

Överförmyndarnämnden:

Inga-Lena Strömberg: 1:e vice ordförande.

Valnämnden

Ove Andersson Ledamot

Hans Petersson: Ersättare

Gemensam nämnd avseende samverkan kring hjälpmedelsverksamheten mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län

Christer Hansson: Ledamot

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *