Nämnder & Styrelser

Kommunstyrelsen

Anna Maria A Romlid: 1:e vice ordförande.

Reijo Tarkka: Ersättare.

Teknisk nämnden

Annika Elofsson: 1:e vice ordförande.

Joakim Grönholm: Ersättare.

Bygg och miljönämnden

Ove Andersson: 1:e vice ordförande.

Bengt Hals: Ersättare.

Socialnämnden

Reijo Tarkka: 1:e vice ordförande.

Joakim Grönholm: Ersättare.

Barn- och utbildningsnämnden

Richard Andersson: 1:e vice ordförande.

Anna Maria A Romlid: Ersättare.

Kultur och fritidsnämnden

Ulla Norling: 1:e vice ordförande.

Ellen Spett: Ersättare.

Överförmyndarnämnden:

Anders Blomkvist: 1:e vice ordförande.

Stig Malmberg: Ersättare.

Valnämnden

Bengt Hals: 1:e vice ordförande.

Ove Andersson: Ersättare

Gode män vid lantmäteriförrättningar

Bengt Hals: tätort.

Stiftelsen Ekomuseum Bergslagen

Ulla Norling: Ersättare.

Kolbäcksådalens Gymnasieförbund 2011

Ove Andersson: Ledamot.

Richard Andersson: Ersättare.

Ombud vid Västmanlands Kommunförbunds länsmöten

Anna Maria A Romlid: Ombud.

Reijo Tarkka: Ersättare.

Gemensam nämnd avseende samverkan kring hjälpmedelsverksamheten mellan Landstinget Västmanland och kommunerna i Västmanlands län

Reijo Tarkka: Ersättare.

Förbundsfullmäktige för Västmanlands Samtrafiksförbund

Reijo Tarkka: Ersättare.

Norra Västmanlands Samordningsförbund

Reijo Tarkka: Ersättare.

Mälardalens Brand- och räddningsförbund

Reijo Tarkka: Ersättare.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *