Kategoriarkiv: okategoriserat

Medlemsmöte 10/5

Ni är välkomna på medlemsmöte på tisdag den 10/5, kl 18.00, på partilokalen Folkets Hus.

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Alla partier behöver enas för att lösa skolproblematiken

Vi har en viktig och stor utmaning framför oss. Statistiken ljuger inte. I dagsläget är endast 80 procent av våra elever i årskurs 9 garanterade en gymnasieplats, på grund av att de inte når de uppsatta kunskapskriterierna. Enligt statistiken kommer … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Pedagogisk språngbräda

Pressmeddelande 2011-04-28 Idag på barn- och utbildningsnämnden la Vänsterpartiet fram ett nämndinitiativ i syfte att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor. Vänsterpartiet uppdrar till förvaltningen att utreda hur man kan implementera följande områden: Se till att den strategiska planen praktiskt implementeras … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Låt tågen stanna i Strömsholm!

Trafikverket håller i dagarna på att utreda den cirka fem mil långa järnvägssträckan mellan Västerås och Eskilstuna. Ändamålet är att skapa bättre förutsättning för pendling mellan orterna. Detta kan ske genom ökad punktlighet, kortare restid, tätare turer och fler stopp … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Richard Andersson valdes till ny ordförande för Vänsterpartiet Hallstahammar

PRESSMEDDELANDE, 2011-03-18 Under gårdagens årsmöte valdes Richard Andersson till ny ordförande för vänsterpartiets partiförening i Hallstahammar. Till ny gruppledare valdes Anna Maria A Romlid. Övriga i styrelsen är: Reijo Tarkka, Ulla-Stina Norling, Hans Pettersson, Ove Andersson, Ellen Spett och Annika … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

S+V: Alla cyklister är lika viktiga

Vår melodi är att man ska kunna cykla säkert genom hela Hallstahammars kommun, från norr till söder. Om Kolbäck eller Strömsholm är rätt ände att börja bygga cykelvägen i beror nog på vem man talar med. Det är beklagligt att … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Motion gällande uppförande av 3 cykelpumpstationer (Hallstahammar, Kolbäck, Strömsholm) för att skapa bättre förutsättningar för kommunens cyklister.

Hallstahammar är en kommun där invånarna på ett enkelt sätt skall kunna transportera sig med cykel. Just därför så vill vi i Vänsterpartiet i och med denna motion slå ett slag för kommunens cyklister och värna om de lokala miljömål … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Schemalagd läxläsningstid för elever från åk 4-9

PRESSMEDDELANDE  2010-12-22 Hallstahammars kommun står just nu inför en stor utmaning när det gäller att höja elevernas måluppfyllelse till 100 % år 2015. Målet och visionen är att alla kommunens elever när de går ut åk 9 ska minst ha … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Vänsterpartiet vill att även ersättare ska ha yttranderätt vid kommunfullmäktigesammanträden

PRESSMEDDELANDE 2010-12-16 I en motion till Hallstahammars kommunfullmäktige vill Vänsterpartiet ge även yttranderätt vid sammanträdarna. Kommunfullmäktige är en demokratisk arena i Hallstahammar. Tyvärr utestängs det demokratiska samtalet när ersättarna endast har yttranderätt när de tjänstgör som ordinarieledamöter. Fullmäktiges ersättare har … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar

Ny uppdatering: Valda ledamöter till styrelser och nämnder

Under fliken ”Företrädare” hittar ni samtliga förtroendeuppdrag som tilldelades Vänsterpartiet vid kommunfullmäktige den 29/11. Ett urval av valda ledamöter: Kommunstyrelsen:  Anna Maria A Romlid: 1:e vice ordförande. Teknisk nämnden: Annika Elofsson: 1:e vice ordförande. Bygg och miljönämnden: Ove Andersson: 1:e … Läs mer

Publicerat i okategoriserat | Lämna en kommentar