Pedagogisk språngbräda

Pressmeddelande 2011-04-28

Idag på barn- och utbildningsnämnden la Vänsterpartiet fram ett nämndinitiativ i syfte att öka måluppfyllelsen i kommunens skolor. Vänsterpartiet uppdrar till förvaltningen att utreda hur man kan implementera följande områden:

 • Se till att den strategiska planen praktiskt implementeras på samtliga grundskolor i Hallstahammars kommun.

 

 • Öka rektorsnärvaron på kommunens samtliga grundskolor.

 

 • Införa läxläsningstid/extratid ledd av pedagogisk utbildad personal för samtliga elever i år 4-9.

 

 • Införa skolsamverkansgrupper för kreativa informationsmöten mellan politiker, tjänstemän, rektorer, pedagoger och föräldrar.

 

 • Se över hur man kan öka förutsättningarna för individuella målinriktade samtal mellan elev och lärare. (Ökad mentorstid).

 

 • Se över hur man kan öka samt rikta sociala resurser till grundskolorna som aktivt arbetar med de elever som har hög frånvaro och som inte går på sina lektionspass.

 

 • Se över hur man kan införa ett tvålärarsystem med två pedagoger undervisande i samma klassrum (år 4-9).

 

 • Se över förutsättningarna till att införa hemklassrum för samtliga elever i år 6-9.

 

 • Anamma inkludering av elever istället för exkludering och föra ut resurserna i klassrummet samt ifrågasätt vissa små undervisningsgruppers existens.

 

 • Utföra en total resursinventering som i sin tur leder till en resurseffektivisering av kommunens resursstöd riktad mot elever/barn i förskola/grundskolan/gymnasium.

 

 • Se över hur man kan införa lovskola under sommar, vinter, höst och vår.

 

 • Skapa bra förutsättningar för kommunens nyanlända invandrar elever så att de på ett bra och effektivt sätt kan tillägna sig det svenska språket och inkluderas i större ordinarie undervisningsgrupper.

 

 • Skapa bra förutsättningar till alternativa pedagogiska undervisningsformer samt möjliggöra redovisningsformer utifrån elevernas individuella förutsättningar och på så vis göra kunskapsinlärningen mer effektiv och individ anpassad.

 

 • Utvärdera flytten av eleverna i år 6 till Lindboskolan och Tunboskolan. Kunskapsresultat, resurstillgänglighet, arbetssätt mm. 

 

 • Utöka projektet ”En till En” så att samtliga elever i år 6-9 får tillgång till varsin dator i sin ämnesundervisning knuten till Hallstahammars grundskola.

 

 • Se över rutinerna kring övergångarna mellan förskola, förskoleklass, grundskola år 1-3, grundskola år 4-5, grundskola år 6-9, gymnasium. (Den röda kunskapstråden).

 

 • Se över hur man kan skapa bättre pedagogiska förutsättningar i förskolan/grundskolan/gymnasieskolan utifrån de nya krav som ställs i Lpfö 98, Lgr11, GY2011.

 

 • Skapa bättre förutsättningar kring ett ökat samarbete mellan kommunens förskola, grundskola och gymnasium. (Lärare-lokaler-kompetens).

 

För ytterligare kommentarer kontakta:

Richard Andersson (V), ledamot Barn- och utbildningsnämnden, 076-782 63 09.

Det här inlägget postades i okategoriserat. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *