Låt oss göra Hallstahammar till Sveriges bästa skolkommun

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 2010-11-17

Vi skippar snacket gällande måluppfyllelsen i vision 2015 och uppfyller målen i stället. Vi siktar högt och sätter Hallstahammars kommun på karta.

Vi ska på sikt uppnå 100 procent måluppfyllelse, där samtliga av kommunens elever har behörighet till gymnasiet. Låt oss tillsammans skapa de förutsättningar som behövs för att barnen ska få den trygghet och kunskap de har rätt till, från förskola till gymnasium!

Som politisk folkvalda har vi fått ett förtroende och ett ansvar. Därför tycker vi att det är dags att släppa den politiska prestigen och gemensamt och genomtänkt fatta de beslut som krävs för att förbättra förutsättningarna för skolorna i kommunen.

Den första frågan vi bör ställa oss är vad som är viktigast: Är det att ekonomiskt hålla den strama budgeten som tilldelas skolorna eller är det att alla elever får de förutsättningar till kunskap som de har rätt till? Troligtvis är inte allt en fråga om pengar utan vi måste självklart se över och diskutera den resurs som redan finns ute på skolorna och samtidigt ifrågasätta om den verkligen används på rätt sätt.

Hur når vi då målet och skapar Sveriges bästa skolkommun? Det första vi måste göra är att skapa en vi-känsla där politiker, chefer, tjänstemän, pedagoger, föräldrar och barn drar åt samma håll. Alla inblandade måste känna att vi tillsammans ska lyckas. Vi ska skapa de förutsättningar som behövs. Om detta ska lyckas krävs lyhördhet, förståelse och regelbunden och rak information från verksam-heterna, från förskola till gymnasium. Så att politiker och tjänstemän får vetskap om vad respektive skola behöver resursmässigt och ekonomiskt för att lyckas nå ut till samtliga elever.

Vi i Vänsterpartiet har många konkreta förslag till förbättringar gällande arbetet med våra barn ute på skolorna med fokus på ökad trygghet, måluppfyllelse och resultat som följd. På skolorna krävs olika pedagogiska arbetssätt där relevant, innehållsrik och spännande kunskap lyfts fram genom teori, praktik, skapande, diskussion och reflektion.

Genom ett varierat arbetssätt och alternativa redovisningsmöjligheter ska vi nå ut till alla barn oavsett förutsättningar. Vi måste skapa en skola för alla. För att detta ska lyckas måste lärarna få mer tid till att förbereda och planera sina ämnen samt avlastning i det vardagliga sociala arbetet som ökar allt mer.

Vi ser därför det som en självklarhet att öka de sociala resurserna på skolorna med heltidsarbetande skolsköterskor, kuratorer, fritidspedagoger med flera knutna till det sociala arbetet. Vi vill se mindre undervisningsgrupper genom att införa ett tvålärarsystem i samtliga klasser från årskurs 1 till och med årskurs 9. Vi vill också införa läxläsning på skoltid ledda av pedagoger så att alla barn får rätt till samma förutsättningar gällande inlärning.

Vi anser även att man bör se över skolverksamheten rent organisatoriskt och resursmässigt samt införa en tidig kartläggning så att man snabbt kan sätta in det eventuella extrastöd som behövs gällande respektive elev. Ingen elev ska hamna ”mellan stolarna”. Och skulle det vara så att en dator till varje elev från årskurs 7 (en till en) skulle bidra till ökade kunskapsresultat så stödjer vi självklart även detta.

För att vi ska lyckas nå vårt mål måste vi vara ärliga och rannsaka oss, våga stå i opposition till oss själva, och se över om vi tidigare verkligen har fattat rätt beslut. Visst är det kanske lätt att vara efterklok men rätt beslut gällande framtiden kräver kunskap, analys, mod och eftertanke.

Vi vill avsluta med att tacka alla kommunens fantastiskt duktiga pedagoger som varje dag går till sitt arbete och gör det bästa de kan för kommunens samtliga barn utifrån de förutsättningar som i dagsläget råder. Sträck på er, var stolta, för utan er hade måluppfyllelsen varit så mycket sämre än idag.

Richard Andersson, Ulla-Stina Norling,
Anna Maria A Romlid, Hallstahammar
Det här inlägget postades i Debattartiklar. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *