Fler sociala resurser i skolan

DEBATTARTIKEL PUBLICERAD I VLT 2010-06-21

I Hallstahammar finns det duktiga pedagoger.  Lärarna arbetar hårt för att öka måluppfyllelsen, samtidigt som de försöker tillgodose de krav som ställs utifrån. Olyckligtvis sliter lärarna med arbetsuppgifter som inte ingår i deras uppdrag.  Dagligen arbetar lärarna aktivt för att lösa de sociala problem som eleverna bär med sig.

Fler barn och ungdomar mår dåligt och detta avspeglas i skolmiljön. Behovet av olika typer av stöd är stort. Vänsterpartiet tycker att det är viktigt att eleverna blir sedda i skolan och att det finns vuxna närvarande som på olika sätt kan ha en stödjande funktion.

Skolan ska agera som en positiv kraft i elevens liv och var en buffert mot problem. Det är viktigt att skolan tidigt fångar upp elever med svårigheter, belyser behoven, sätter in åtgärder och följer upp problemen.  För att se dessa elever och de risk- och skyddsfaktorer som finns måste olika kompetenser samarbeta i skolan.

För att våra barn ska få ut så mycket som möjligt av livet måste fler nå kunskapsmålen. Vilket inte bara kräver ett fokus på pedagogiken utan också en betoning på det sociala. Detta kan inte pedagogerna själva klara av. Hjälp från t.ex. skolhälsovård, fritidsledare/pedagoger, kuratorer är därför viktigt. Vänsterpartiet vill därför se ett resursteam bestående av de ovanstående kompetenser på 100 % i skolan. Skolan har redan idag sådana resurser, men de måste användas på rätt sätt. Samverkan, samordning och samsyn!

Alla är vi överens om att vi vill satsa på våra barn och framtiden. Att satsa på de unga är att se långsiktigt: det är en ren investering i framtiden. Om vi lyckas med nå barn och ungdomar med problem så kommer en ökad måluppfyllelse bli ett faktum och visionen en verklighet. Detta kan bli möjligt om vi väljer att satsa på ökade sociala resurser i skolan. Vilket är en långsiktig investering i våra barn och ungdomars kunskap, välmående och framtid. Vänsterpartiet vill att alla barn och ungdomar i Hallstahammar ska få den hjälp de behöver oavsett deras förutsättningar. Satsa rätt, satsa på barnen, satsa på framtiden!

Annika Elofsson (V)

Richard Andersson (V)

Anna Maria A Romlid (V)

Det här inlägget postades i Debattartiklar, okategoriserat. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *